Deel deze pagina
Online certificaten aanvragen, controleren en uitgeven

voor een snelle afhandeling en de juiste documenten

Klantvraag

Concordia de Keizer is onderdeel van de Ecclesia Gruppe, een internationale verzekeringsmakelaar met meerdere vestigingen en werkt met 100 mensen vanuit Rotterdam en 250 mensen in de Benelux. Concordia de Keizer adviseert (middel) grote bedrijven, instellingen en (semi) overheden op het gebied van financiële dienstverlening en risicomanagement

Het uitgeven van certificaten is een terugkerend onderdeel van de verzekeringswerkzaamheden van Concordia de Keizer. Het verwerken van een certificaat is een grotendeels handmatig, arbeidsintensief proces. De benodigde gegevens bleken lang niet altijd compleet of correct. Geïnspireerd door onze online eCertificaten oplossing voor MS Amlin, heeft Concordia de Keizer ons gevraagd om een eigen applicatie te ontwikkelen met daarin een aantal aanvullende wensen.

Concordia de Keizer

Oplossing

Gestart is met een inhoudelijke analyse gemaakt van de verschillende elementen die op het certificaat nodig zijn. Tegelijkertijd is het werkproces van het uitgeven van certificaten door Concordia de Keizer in kaart gebracht. Hieruit bleek al snel dat er feitelijk twee portalen nodig zijn: Een voor het aanvragen van de certificaten en een voor het beheer van de klanten, gebruikers, polissen en polisinstellingen.

Klantportal

De klanten die gebruik willen maken van de mogelijkheid online certificaten aan te vragen sluiten een individueel contract met Concordia de Keizer. Daarmee krijgen ze toegang tot een eigen klantportal.

Bij het aanvragen van een nieuw certificaat worden de minimaal benodigde gegevens stap voor stap gevraagd en direct gecontroleerd. Wanneer de aanvraag voldoet aan de kaders is het benodigde certificaat direct als PDF verstrekt en binnen enkele minuten ook via e-mail toegezonden.

Alle stappen in het uitgifteproces en de verstrekte informatie liggen gestructureerd vast in een audit log. Zo is altijd terug te vinden wanneer en waarom een certificaat wel of niet is uitgegeven.

Via de zelf instelbare filters kunnen aanvragen, uit bijvoorbeeld een bepaalde periode, geselecteerd worden en geëxporteerd naar Excel voor analyse en managementinformatie.

Intuïtieve schermen

Beheerportal

Via de beheerportal heeft Concordia de Keizer zelf controle over het beheer van klanten, gebruikers, polissen en polisinstellingen. Zo kan Concordia de Keizer instellen welke objecten verzekerd mogen worden en op welke wijze. Bijvoorbeeld wat een vrachtschip mag vervoeren en wat de maximale verzekerde waarde mag zijn.

Werkwijze

Door in de basis gebruik te maken van ons Silicon low code platform, is de initiële applicatie binnen 1 maand gerealiseerd. De producteigenaar van Concordia de Keizer was nauw betrokken tijdens het ontwikkelproces om te zorgen voor functionele terugkoppeling, uitvoeren van de acceptatietest en de interne kennisoverdracht. Een flexibele en prettige samenwerking met de software ontwikkelaars van Fenêtre.

Resultaat

  • Professionele, gestructureerde werkwijze voor het aanvragen van certificaten.
  • Handmatige controles zijn via formuliervelden geautomatiseerd.
  • Klanten kunnen veelal per direct over het juiste certificaat beschikken.
  • Medewerkers van Concordia de Keizer hoeven alleen in specifieke gevallen aanvragen te beoordelen.
  • Klanten hebben een helder overzicht van actuele en historische aanvragen.

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top