Deel deze pagina

VNAB - Optimalisatie verzekeringsplatform

Fenêtre heeft namens VNAB een interessante procesverbetering van hun bestaande online verzekeringsplatform ontworpen.
De VNAB, Vereniging Nederlands Assurantie Beurs, is de Nederlandse brancheorganisatie voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt. De vereniging behartigt de belangen van de makelaars en verzekeraars, die actief zijn op de verzekeringsmarkt voor industriële, complexe of omvangrijke risico’s.

Sinds 2003 maakt de VNAB gebruik van een elektronische beurs, genaamd e-ABS, met als doel kosten- en efficiencyvoordeel te faciliteren. E-ABS is een geavanceerd ICT-systeem waarmee makelaars, verzekeraars en expertisebureaus digitaal - en dus snel en efficiënt - onderling gegevens kunnen uitwisselen. Met e-ABS wisselt men gegevens uit over offertes en polissen, schades en financiële verwerking.

Fenêtre test al sinds 2006 de webservice-schil van e-ABS en sinds 2012 ligt de verantwoordelijkheid voor projectmanagement, support, ontwerp, realisatie en test bij Fenêtre.

Vraag

De VNAB wilde graag een nieuwe slag maken in het verbeteren van het grootzakelijk verzekeringsproces. Samen met de VNAB, een aantal leden en een strategisch adviesbureau moest bepaald worden wat de juiste verbeterpunten zijn voor een volgende fase van e-ABS en deze verbeterpunten moesten na goedkeuring uitgewerkt worden in functionele specificaties.

Oplossing

screenshot e-ABS VNAB schademelding

Na een eerste informatieanalyse zijn 167 verbeterpunten naar voren gekomen met betrekking tot de werkwijze en de ondersteuning voor verzekeringssystemen van de leden. Deze verbeterpunten vormen het startpunt voor het gestructureerd herontwerpen van het systeem. Deze procesverbetering is e-ABS Next genaamd.

De gebruiker van het systeem zal na het herontwerp nog gestructureerder werken en ingevoerde informatie zal efficiënter deelbaar zijn. De VNAB maakt hiermee de stap naar STP – Straight Through Processing, het elektronisch doorsturen van informatie zonder deze opnieuw te hoeven invoeren.

Het bijzondere aan dit project is dat er verschillende partijen bij betrokken zijn, wat het proces complex maakt. Er is continue overleg met de opdrachtgever in de vorm van een projectgroep en er vindt continu analyse van het proces plaats om tot een functioneel ontwerp te komen. Er zullen om de zoveel maanden releases plaatsvinden om e-ABS Next te integreren in het huidige e-ABS. De makelaars en verzekeraars zullen hier geen nadeel van ondervinden maar geleidelijk met een steeds efficiënter systeem gaan werken.

Samengevat

  • Procesverbetering op basis van verbeterpunten
  • Gestructureerd herontwerp
  • Meerdere partijen betrokken bij het herontwerp
  • Straight Through Processing

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top