Deel deze pagina

BMC - Contra expertise ERP

BMC heeft BMC website afbeeldingFenêtre ingeschakeld om inzichtelijk te maken wat de technische status van hun ERP-systeem (enterprise resource planning) is. Het ERP-systeem van BMC is BIS genaamd. Daarnaast is er door ons gekeken naar de toekomstige onderhoudbaarheid van het systeem. Het BIS-systeem is cruciaal voor de ondersteuning van de primaire BMC bedrijfsprocessen en moet geregeld worden aangepast aan de marktontwikkelingen.

Het onderzoek is verricht door het houden van interviews met een aantal medewerkers van BMC. Die interviews zijn uitgewerkt in gespreksverslagen. Daarnaast heeft er een analyse plaatsgevonden op de database, broncode en de documentatie van BIS. Dit heeft geresulteerd in een eindrapport met een afsluitend gesprek.

Samenvattend

  • Onderzoek middels interviews
  • Analyse database, broncode en documentatie
  • Advies

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top