;

Met de claimsafhandeling aansluiten bij Outlook: Via inkomende e-mail direct een claim maken en alle alle communicatie centraal beschikbaar.

Willis werkt met gespecialiseerd teams in verschillende bedrijfssectoren. Deze teams beschikken over onze brede kennis op het gebied van risicovermindering en -beheer binnen die sector. Bij één van deze teams is een belangrijke activiteit het afhandelen van e-mails die automatisch uit systemen van derden naar hen worden verzonden. Veel claimcommunicatie loopt daardoor via e-mail. Willis wil dit graag efficiënt verwerken en beschikbaar hebben bij het verzekerde object. Zodat de totale claimafhandeling waar mogelijk sneller en efficiënter afgewikkeld kan worden.

Willis Towers Watson

Na een grondige analyse van de huidige processen, zijn in een interactieve workshop de wensen in kaart gebracht. Met als uitgangspunt verschillende handmatige handelingen te automatiseren door middel van systeemintegratie en koppelingen.

Met de specifieke Willis Outlook add-in kunnen inkomende e-mails via een eigen button gekoppeld worden aan het door Fenêtre ontwikkeld claimssysteem. Daar wordt direct een nieuwe claim aangemaakt en gecontroleerd tegen een objectendatabase. Zo worden direct alleen valide claims in behandeling genomen.

Via de Outlook add-in kunnen de medewerkers van het team ook e-mails versturen. Daarbij wordt automatisch direct de juiste template geselecteerd.

In de claimsapplicatie wordt naast alle e-mailcommunicatie, ook betaalinformatie automatisch verwerkt. Zichtbaar is welk deel reeds betaald is, of de betaling deels nog open staat en het risico. Wanneer er sprake is van een reserve bij de claim, wordt deze zo nodig bijgesteld.

Via imports kunnen mutaties van verzekerde objecten en betalingen eenvoudig verwerkt worden in de applicatie. Daarnaast is zijn verschillende Excel exports met claiminformatie ontwikkeld.

De huidige claimapplicatie is ontwikkeld voor een specifieke klant van Willis. Inmiddels hebben zij de wens uitgesproken de applicatie in de toekomst geschikt te maken voor meerdere klanten.

Resultaat

  • Eenduidige communicatie van Willis richting klanten.
  • Snellere, efficiëntere en correcte verwerking van claims.
  • Werken vanuit de vertrouwde Outlook omgeving.
  • Objecten- en claimssysteem op maat binnen een doorlooptijd van 2 maanden.
  • Eenvoudig imports van verzekerde objecten en betalingen.
  • Exports met claiminformatie naar diverse Excel-templates.
  • Geïntegreerde claimapplicatie gekoppeld aan gewenste systemen.

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)