Deel deze pagina
Door de gestructureerde opslag van objecten

integraal inzicht in objecten, bijbehorende dekkingen en premies

Klantvraag

De VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, behartigt de belangen van de sector door onder andere het faciliteren van het elektronische assurantie beurssysteem e-ABS en het Sanctiepl@tform.

In maart 2018 zijn we samen met VNAB begonnen met het iDOSpl@tform (gestart onder de projectnaam ‘gestructureerde data’) voor de verdere ketenintegratie van polis- en claimsdata. iDOS staat voor insurance Data and Objects Sharing.

Het iDOSpl@tform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data geborgd en aangevuld en is het eenvoudiger om de gegevens te verwerken in backoffice systemen.

iDOSpl@tform

Huidige stand van zaken

Op dit moment loopt de implementatie van het iDOSpl@tform. Diverse makelaarsleden, waaronder Herenvest Corporate, SAA Verzekeringen, Meijers Assurantiën, B2B-Risks B.V. en Concordia de Keizer, zijn inmiddels gestart met de implementatie.

Concordia de Keizer heeft afgelopen zomer haar gehele portefeuille in het platform gezet. Zo hebben ze alle data met betrekking tot de objecten op één plek geregistreerd. Daarnaast is het mogelijk om dit systeem te koppelen aan andere systemen, zoals e-ABS en Salesforce. Een interessant voordeel is de mogelijkheid om indexcijfers collectief aan te passen in het iDOSpl@tform. Deze functionaliteit staat gepland voor het laatste kwartaal van 2019.

Intensieve samenwerking

Het iDOSpl@tform wordt in nauwe samenwerking tussen VNAB, haar leden en het multidisciplinaire team van Fenêtre ontwikkeld. Ieder teamlid is betrokken bij het aangeven van de prioriteit en plannen van het werk. Dagelijks wordt een kort overleg gehouden om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang en kennis uit te wisselen.

Veiligheid en continuïteit‎

Om de veiligheid en continuïteit te garanderen zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • We werken volgens de OTAP methodiek bij het doorvoeren van aanpassingen. Voordat veranderingen worden doorgevoerd wordt lokaal ontwikkeld en getest. Zo blijft de huidige versie beschikbaar totdat de nieuwe versie volledig naar wens functioneert.
  • Met automatische regressietests controleren we of de niet aangepaste onderdelen van het iDOSpl@tform nog steeds juist werken. Pas als oude en nieuwe functionaliteiten zowel afzonderlijk als geheel goed werken, wordt een nieuwe versie vrijgegeven.
  • Op regelmatige basis wordt een pentest uitgevoerd op het iDOSpl@tform en gehele IT-infrastructuur. Er wordt op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen getracht toegang te krijgen. Zo kunnen we met gerichte maatregelen eventuele kwetsbaarheden direct verhelpen.
  • Voor het iDOSpl@tform is een escrow overeenkomst opgesteld. Hierin wordt gegarandeerd dat VNAB en haar leden in bepaalde gevallen kan beschikken over de laatste broncode van de software.

Toekomstplannen

Met input van de leden wordt het iDOSpl@tform verder uitgebreid en verbeterd. Ook worden tijdens sessies met experts van makelaars en verzekeraars nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen voor een specifiek product of onderwerp verder afgestemd. Zoals indexeren en mogelijke combinaties van dekkingen. Verder wordt er hard gewerkt aan het automatisch delen via e-ABS.

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top