Deel deze pagina
Veilige en gebruiksvriendelijke digitale stemtool

volledig geïntegreerd in eigen ledenportal

Klantvraag

D66 is een Nederlandse politieke partij met bijna 30.000 leden. De leden zijn veelal actief in meerdere lokale, regionale en landelijke teams. Communicatie met de leden én tussen de leden onderling over bijvoorbeeld verschillende activiteiten is van cruciaal belang voor de partij.

Eerder heeft Fenêtre voor D66 een modern en veilig ledenportaal ontwikkeld waarbij gegevens automatisch via de nieuwste officiële Microsoft Dynamics API uit het Microsoft Dynamics CRM systeem opgehaald worden.

De wens van D66 is het ledenportaal stapsgewijs steeds verder uit te breiden. Het eerste onderdeel is het toevoegen van een digitale stemmingsmodule voor moties en amendementen. De wens is om zowel het maken, ondersteunen en stemmen volledig te ondersteunen. De nieuwe stemmingsmodule vervangt op landelijk, regionaal en lokaal niveau een omslachtig handmatig proces met veel papierwerk.

Mijnd66stemmingen2021

Oplossing

Als expert op het gebied van stemmen had D66 al een duidelijk beeld van de te ontwikkelen stemmingsmodule. Het project is gestart met het vertalen van de uitgebreide lijst met functionele wensen naar een logisch interactief ontwerp met business rules en databasemodel.

In de stemmingsmodule dient rekening gehouden met verschillende randvoorwaarden om het stemrecht en het stemgeheim zo vorm te geven zodat het voldoet aan de strengste eisen. Zo moet per stemming duidelijk zijn of een lid stemrecht heeft, mag ieder lid maar één keer stemmen, mag de uitslag nooit herleidbaar zijn naar de uitgebrachte stem van een individueel lid en kan een stem niet ongedaan gemaakt of gewijzigd worden.

Het uitgebreide moties en amendementen stemproces bestaat uit 4 verschillende stappen met ieder hun eigen schermen en regels. Alles wordt volledig ondersteund vanaf het instellen van een stemming door een beheerder en tot het het opstellen van moties en amendementen, ondersteunen en stemmen door leden zelf. Ook zijn er diverse gestandaardiseerde uitslagrapporten en heldere overzichten voor bestuur en leden.

De stemmodule is ontwikkeld met het Silicon Low Code platform. Door onze Agile aanpak met sprints konden we snel aanpassingen uitvoeren zodat de uiteindelijke stemmodule nu perfect aansluit bij de wensen van D66 en haar leden. Voor de leden is gezorgd dat alles werkt op smartphones, tablets, Apple en Windows desktops.

Door de vele mutaties die er dagelijks plaatsvinden in het ledenbestand was de synchronisatie met het D66 Microsoft Dynamics CRM een uitdagend onderdeel van het project. Met onze ervaring hebben we dit op een robuuste manier kunnen realiseren.

Om te integriteit en vertrouwelijkheid van de stemmodule te borgen zijn zeer uitgebreide pentests volgens de OWASP-methode uitgevoerd. De hele applicatie en verschillende beveiligingsniveaus zijn getest op de belangrijkste soorten kwetsbaarheden.

Resultaat

  • Veilig en eenvoudig digitaal stemmen.
  • Onderdeel van het beveiligde ledenportal.
  • Diverse controles voor 100% verantwoord stemproces.
  • Volledige ondersteund stemproces van begin tot eind.
  • Diverse exports in Excel en PDF van de stemresultaten.
  • Werkt op alle smartphones, tablets, Apple en Windows desktops.
  • Uitgebreide rollenstructuur voor correct gebruiken van functies én gegevens.
  • Met Agile project en low code snel gerealiseerd.

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top