;

Modern, snel én veilig ledenportaal. Altijd en overal de beschikking over actuele ledeninformatie.

Ledenportaal D66

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Een prettige beheeromgeving met verschillende rechten en rollen

Om de gewenste functionaliteiten te realiseren én een prettige omgeving te bieden aan de lokale, regionale en landelijke teams van D66, is gekozen voor een combinatie van het Silicon low code platform en Umbraco CMS. In het portal zijn de persoonlijke gegevens van de leden zichtbaar. Deze worden beschermd door een twee-weg-verificatie via e-mailadres of lidnummer en mobiele verificatie app. Daarnaast wordt via verschillende rollen (van standaard gebruiker tot administrator) geregeld welke persoonsgegevens zichtbaar of eventueel te muteren zijn. Voordat specifieke ledenadministratie functies beschikbaar worden, moet de bevoegde functionaris akkoord gaan met de voorwaarden daartoe. Na één jaar moet dat akkoord opnieuw gegeven worden.

Uitgebreide functionaliteiten

Er is voor D66 nu functionaliteit beschikbaar om bijvoorbeeld bellijsten op te stellen, aanwezigen op Algemene Afdelingsvergadering tijdelijk te registreren en te controleren op lidmaatschap en stemrecht. Een belangrijk onderdeel van het ledenportal is het Wie-is-Wie van bestuursleden, fracties en kennisgroepen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Even snel iemand opzoeken is makkelijk als je die persoon al kent. De uitdaging zat in het beschikbaar maken van de juiste zoekopties en filters om ook andere leden eenvoudig te kunnen vinden.

Om de persoonlijke gegevens van de leden te beschermen is ervoor gekozen om via formulieren in het ledenportal het eerste contact te leggen zonder dat de contactgegevens van de ontvanger direct worden gedeeld. De formulieren kunnen door D66 naar wens in de D66 huisstijl worden ingericht, inclusief validatie, logica en e-mailbevestigingen. Deze oplossing is tevens beschikbaar gemaakt voor het aanmelden voor evenementen en alle aanvragen. Via Umbraco CMS worden ook informatiepagina’s, bijvoorbeeld voor commissies of campagne handleidingen, en dashboard widgets beheerd en beschikbaar gemaakt voor specifieke ledengroepen aan de hand van groepslidmaatschap en of functies.

Koppeling met CRM

Om het CRM systeem te ontlasten is gekozen voor een nachtelijke synchronisatie van de gegevens richting het ledenportal. Mutaties die via het ledenportal worden doorgevoerd worden wel direct naar het CRM systeem gestuurd zodat daar altijd de actuele status beschikbaar is. Alle mutaties op het ledenportal worden gelogd en zijn beschikbaar voor de beheerders.

Agile werkwijze

In het project is gewerkt volgens de Agile projectaanpak met in totaal 6 sprints. De producteigenaar van D66 was nauw betrokken bij de sprint planning, scrum sessies, sprint review en retro.

Resultaat

  • D66 ledenportaal gekoppeld aan het CRM
  • Veilige online omgeving voor persoonlijke gegevens van leden
  • Online portal met uitgebreide functionaliteiten

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)