Deel deze pagina
Modern, snel én veilig ledenportaal

altijd en overal de beschikking over actuele ledeninformatie

Klantvraag

D66 is een Nederlandse hervormingsgezinde sociaal-liberale politieke partij met, een groeiend aantal van, bijna 30.000 leden. De leden zijn veelal actief in meerdere lokale, regionale en landelijke teams. Communicatie met de leden én tussen de leden onderling over bijvoorbeeld verschillende activiteiten is van cruciaal belang voor de partij.

D66 heeft richting Fenêtre de wens uitgesproken een modern en veilig ledenportaal te ontwikkelen waarbij gegevens automatisch uit het Microsoft Dynamics CRM systeem opgehaald worden. Belangrijke eisen voor D66 zijn een hoge betrouwbaarheid en snelheid van het nieuwe ledenportal. Minimale eisen van het ledenportaal waren:

 • Leden hebben zelf controle over het delen van hun persoonlijke gegevens
 • Het moet makkelijk zijn verschillende groepen te maken en te beheren
 • Leden moeten aan verschillende groepen kunnen deelnemen
 • Documenten moeten binnen groepen makkelijk gedeeld kunnen worden
 • Er moeten verschillende rollen en rechten ingesteld kunnen worden
 • De ledenportal moet passen binnen de huisstijl van D66
 • Extra beveiliging tijdens inloggen via twee-factor-authenticatie
 • Het moet via de ledenportal mogelijk zijn om direct op andere systemen in te loggen (Single Sign On)
Mijn D66

Oplossing

Om de gewenste functionaliteiten te realiseren én een prettige omgeving te bieden aan de lokale, regionale en landelijke teams van D66, is gekozen voor een combinatie van het Silicon low code platform en Umbraco CMS.

In het portal zijn de persoonlijke gegevens van de leden zichtbaar. Deze worden beschermd door een twee-weg-verificatie via e-mailadres of lidnummer en mobiele verificatie app. Daarnaast wordt via verschillende rollen (van standaard gebruiker tot administrator) geregeld welke persoonsgegevens zichtbaar of eventueel te muteren zijn. Voordat specifieke ledenadministratie functies beschikbaar worden, moet de bevoegde functionaris akkoord gaan met de voorwaarden daartoe. Na één jaar moet dat akkoord opnieuw gegeven worden.

Functionaliteiten

Er is voor D66 nu functionaliteit beschikbaar om bijvoorbeeld bellijsten op te stellen, aanwezigen op Algemene Afdelingsvergadering tijdelijk te registreren en te controleren op lidmaatschap en stemrecht.

Een belangrijk onderdeel van het ledenportal is het Wie-is-Wie van bestuursleden, fracties en kennisgroepen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Even snel iemand opzoeken is makkelijk als je die persoon al kent. De uitdaging zat in het beschikbaar maken van de juiste zoekopties en filters om ook andere leden eenvoudig te kunnen vinden. Om de persoonlijke gegevens van de leden te beschermen is ervoor gekozen om via formulieren in het ledenportal het eerste contact te leggen zonder dat de contactgegevens van de ontvanger direct worden gedeeld.

De formulieren kunnen door D66 naar wens in de D66 huisstijl worden ingericht, inclusief validatie, logica en e-mailbevestigingen. Deze oplossing is tevens beschikbaar gemaakt voor het aanmelden voor evenementen en alle aanvragen. Via Umbraco CMS worden ook informatiepagina’s, bijvoorbeeld voor commissies of campagne handleidingen, en dashboard widgets beheerd en beschikbaar gemaakt voor specifieke ledengroepen aan de hand van groepslidmaatschap en of functies.

Koppeling met CRM

Om het CRM systeem te ontlasten is gekozen voor een nachtelijke synchronisatie van de gegevens richting het ledenportal. Mutaties die via het ledenportal worden doorgevoerd worden wel direct naar het CRM systeem gestuurd zodat daar altijd de actuele status beschikbaar is. 

Alle mutaties op het ledenportal worden gelogd en zijn beschikbaar voor de beheerders.

Werkwijze

In het project is gewerkt volgens de Agile projectaanpak met in totaal 6 sprints. De producteigenaar van D66 was nauw betrokken bij de sprint planning, scrum sessies, sprint review en retro.

Resultaat

 • Gebruiksvriendelijk, overal toegankelijke ledenportal
 • Tijdsbesparing voor de medewerkers van de backoffice van D66
 • Nieuwe mogelijkheden onderling contact tussen de leden.
 • Binnen budget gerealiseerd
 • Tevreden klant

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top