;

Up-to-date gegevens direct ophalen in een online formulier.

Onze partner Thuiswinkel heeft Fenêtre gevraagd de formulieren voor consument en online ondernemers die gebruikt worden op de website te optimaliseren met Diamond Forms, Flows & Docs. Online formulieren kunnen hiermee worden ingericht, verbonden worden aan mailacties en gekoppeld aan systemen om efficiëntie van processen te verhogen.

Thuiswinkel formulieren

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Efficiënte online formulieren op Thuiswinkel.org

Op de website wordt een brede variëteit aan formulieren getoond, bijvoorbeeld voor online ondernemers om zich aan te melden en voor consumenten om problemen te door te geven. Door middel van een koppeling met de database van Thuiswinkel kunnen in formulieren up-to-date gegevens worden gebruikt in formuliervelden. Door formulieren in te richten met de daadwerkelijke keuzemogelijkheden kunnen eindgebruikers daaruit een selectie maken en is de verwerkingstijd ingekort.

Via Diamond zijn aan de formulieren mailacties met condities gekoppeld, ingevulde formuliergegevens worden direct doorgestuurd naar verschillende ontvangers. Ingevulde gegevens worden via een koppeling ook meteen doorgezet naar de juiste systemen binnen de organisatie.

Meertalige formulieren

Met Diamond is het mogelijk één formulier in meerdere talen te maken, beheer en analyse blijft zo eenvoudig. Ingevulde gegevens kunnen vanuit dit formulier gemakkelijk worden doorgezet voor verwerking in het systeem van Thuiswinkel. Consumenten kunnen het klachtenformulier op de website naar de gewenste taal overschakelen, mocht het nodig zijn kan Thuiswinkel in de toekomst nog meer taalopties toevoegen.

Resultaat

  • Meertalige formulieren
  • Efficiënter verwerken van formulier gegevens
  • Formulieren gekoppeld aan eigen systemen

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)