;

Inspectierapporten online vullen en automatisch omzetten naar PDF

Voorheen werden deze inspectierapporten uitgevoerd als losse formulieren, foto's konden hierdoor niet gemakkelijk worden bijgevoegd en elk formulier moest handmatig worden opgesteld en ingevuld. Om het inspectierapportage proces efficiënter te laten verlopen zijn de inspectierapporten gedigitaliseerd met Diamond Forms, Flows & Docs.

Diamond beschikt over enkele functionaliteiten die de tool uitermate geschikt maken voor het opstellen van digitale inspectierapporten. Ten eerste beschikt Diamond over de mogelijkheid om herhalende vragen op te slaan als eigen 'sets'. Deze sets kunnen onbeperkt opnieuw gebruikt worden, zo voegen gebruikers gemakkelijk hele vragensets met bijbehorende logica toe in nieuwe formulieren. Een nieuw online inspectierapport is op deze manier snel in elkaar te zetten.

Het is in Diamond ook mogelijk vragen toe te voegen waarbij bestanden of afbeeldingen kunnen worden geüpload. Foto's kunnen hiermee worden toegevoegd bij specifieke vragen, op deze manier is een defect aan een specifiek onderdeel snel te registreren in het online inspectierapport.

De digitale formulieren van Diamond kunnen gebruikt worden voor:

  • Online inspectierapporten
  • Controles op locatie en buitendienst
  • Digitale werkinstructies en werkbonnen
  • Keuringen en registraties

 

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Online inspectierapporten gestructureerd exporteren als PDF

De inspectierapporten zijn digitaal invulbaar gemaakt via de online formulieren omgeving van Diamond. Hierin kunnen bestandtemplates worden gebruikt om online inspectie formulieren om te zetten naar helder opgebouwde PDF bestanden. Niet alleen in de huisstijl van het bedrijf, maar styling zoals tabellen, kaders en afbeeldingen kunnen worden toegevoegd.

Inspectierapport online invulbare PDF

Resultaat

  • Gestructureerde output als opgemaakt PDF bestand voor inspectierapporten
  • Automatisch vragen weglaten die niet nodig zijn in formulieren en PDF's
  • Inspectieformulieren online invullen via mobiel, tablet of laptop

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)