;

De opbouw van een objectensysteem met een Agile projectaanpak 

Het doel van het gestructureerde data project is om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie van polis- en claims data in de co-assurantiemarkt. Daarbij is gestart met de realisatie van het objectensysteem. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden rondom offertes, claims en mutaties van polis gegevens.

Het objectensysteem zorgt voor een gestructureerde opslag van bijvoorbeeld property en werkmaterieel objecten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data geborgd en aangevuld en is het eenvoudiger om de gegevens te verwerken in backoffice systemen.

De VNAB heeft Fenêtre gevraagd deel te nemen in het project vanwege de diepgaande kennis van de verzekeringsbranche en als vaste ICT partner voor het Sanctiepl@tform en e-ABS.

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Opzetten van sprints om deelfunctionaliteiten te realiseren

In dit project is volgens de Agile projectaanpak gewerkt. Naast een aantal betrokkenen van VNAB zelf participeren VNAB-makelaars (Aon, Marsh, Gebr. Sluyter en Concordia de Keizer) en VNAB-verzekeraars (HDI, MS Amlin) in de projectgroep. Daarnaast nemen ook een taxateur (Troostwijk) en een systeemhuis (COAS Insurance systems) deel.

Er wordt gewerkt in een cadans van driewekelijkse sprints waarin steeds een deelfunctionaliteit wordt gerealiseerd. Via dagelijkse standups weet iedereen binnen het project exact wat de status is. Daarnaast zijn er periodiek refinements, demo’s en retro’s om de voortgang te delen en om inhoud van de aankomende de sprint af te stemmen. De uitgewerkte user stories op de backlog vormen hiervoor de basis.

Sprint 0 - De basis van het platform opzetten

In deze voorbereidende sprint voor het objectensysteem is de basis van het platform gerealiseerd zodat een gebruiker kan inloggen en de VNAB op de achtergrond het platform kan beheren. Ook is een eerste opzet gemaakt voor de technische architectuur en hoe entiteiten zich tot elkaar verhouden.

Gezamenlijk is een eerste opzet gemaakt. Daarin is beschreven welke velden (attributen) er van de objecten vastgelegd worden voor de marktsegmenten Property en Werkmaterieel. Uitgangspunt is dat lijsten zoals rubriek (risico), dekking en bestemming over de hele markt gelijk worden gehouden.

Tevens is er kritisch gekeken naar de vereiste gegevens om niet meer vast te leggen dan nodig en te analyseren welke aanvullende gegevens later nog door een derde partij aangevuld kunnen worden. 

Om te bepalen hoe deze objecten in de AFD-standaard kunnen worden opgenomen is met SIVI gesproken, zodat eenvoudige verwerking in de backoffice van leden en andere gebruikers mogelijk is. Verdere invulling hiervan volgt de komende maanden.

Sprint 1 - De eerste functionaliteiten realiseren

In deze sprint zijn de eerste basisfuncties gebouwd, zoals het toevoegen van een dossier met daaronder een lijst van één of meerdere Property-objecten. Het polisscherm is gebouwd en het is nu mogelijk om een dossier, een object en een lijst van objecten op te voeren. Tijdens de sprintsessie is dit gedemonstreerd aan de projectleden en zijn openstaande vragen behandeld.

Sprint 2 - Extra functies toevoegen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan spint 2. Het toevoegen en afvoeren van object(en) met dekkingen, een import- en downloadfunctie via Excel voor objecten en uitgebreid zoeken in het systeem zijn hier onderdeel van. In de volgende projectbijeenkomst zal een conceptversie van de importfunctie getest worden door de projectleden. 

Sprint 3 - Functies geschikt maken voor Werkmaterieel

Voor sprint 3 wordt naast Property, Werkmaterieel als marktsegment toegevoegd. Alle functies die voor Property zijn gebouwd worden nu tevens geschikt gemaakt voor Werkmaterieel.

Ook wordt het gedetailleerder vastleggen van objectgegevens voorbereid. Zoals het aanvullen en valideren van gegevens (bijvoorbeeld adresgegevens) en welke bron(nen) we hier het beste voor kunnen gebruiken. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het objectensysteem om moet gaan met Property objecten die nog geen adres hebben (bijvoorbeeld bouwkavels).

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)