Deel deze pagina
Via gestructureerde opslag van objecten

de kwaliteit van data geborgd en gegevens eenvoudiger verwerkt in backoffice systemen

Klantvraag

De VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, behartigt de belangen van de sector door onder andere het faciliteren van het elektronische assurantie beurssysteem e-ABS en het Sanctiepl@tform.

Het doel van het gestructureerde data project is om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie van polis- en claims data in de co-assurantiemarkt. Daarbij is gestart met de realisatie van het objectensysteem. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden rondom offertes, claims en mutaties van polis gegevens.

Het objectensysteem zorgt voor een gestructureerde opslag van bijvoorbeeld property en werkmaterieel objecten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data geborgd en aangevuld en is het eenvoudiger om de gegevens te verwerken in backoffice systemen.

De VNAB heeft Fenêtre gevraagd deel te nemen in het project vanwege de diepgaande kennis van de verzekeringsbranche en als vaste ICT partner voor het Sanctiepl@tform en e-ABS.

Oplossing

In dit project is volgens de Agile projectaanpak gewerkt. Naast een aantal betrokkenen van VNAB zelf participeren VNAB-makelaars (Aon, Marsh, Gebr. Sluyter en Concordia de Keizer) en VNAB-verzekeraars (HDI, MS Amlin) in de projectgroep. Daarnaast nemen ook een taxateur (Troostwijk) en een systeemhuis (COAS Insurance systems) deel.

Er wordt gewerkt in een cadans van driewekelijkse sprints waarin steeds een deelfunctionaliteit wordt gerealiseerd. Via dagelijkse standups weet iedereen binnen het project exact wat de status is. Daarnaast zijn er periodiek refinements, demo’s en retro’s om de voortgang te delen en om inhoud van de aankomende de sprint af te stemmen. De uitgewerkte user stories op de backlog vormen hiervoor de basis.

Sprint 0

In deze voorbereidende sprint voor het objectensysteem is de basis van het platform gerealiseerd zodat een gebruiker kan inloggen en de VNAB op de achtergrond het platform kan beheren. Ook is een eerste opzet gemaakt voor de technische architectuur en hoe entiteiten zich tot elkaar verhouden.

Gezamenlijk is een eerste opzet gemaakt. Daarin is beschreven welke velden (attributen) er van de objecten vastgelegd worden voor de marktsegmenten Property en Werkmaterieel. Uitgangspunt is dat lijsten zoals rubriek (risico), dekking en bestemming over de hele markt gelijk worden gehouden.

Tevens is er kritisch gekeken naar de vereiste gegevens om niet meer vast te leggen dan nodig en te analyseren welke aanvullende gegevens later nog door een derde partij aangevuld kunnen worden. 

Om te bepalen hoe deze objecten in de AFD-standaard kunnen worden opgenomen is met SIVI gesproken, zodat eenvoudige verwerking in de backoffice van leden en andere gebruikers mogelijk is. Verdere invulling hiervan volgt de komende maanden.

Sprint 1

In deze sprint zijn de eerste basisfuncties gebouwd, zoals het toevoegen van een dossier met daaronder een lijst van één of meerdere Property-objecten. Het polisscherm is gebouwd en het is nu mogelijk om een dossier, een object en een lijst van objecten op te voeren. Tijdens de sprintsessie is dit gedemonstreerd aan de projectleden en zijn openstaande vragen behandeld.

Sprint 2

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan spint 2. Het toevoegen en afvoeren van object(en) met dekkingen, een import- en downloadfunctie via Excel voor objecten en uitgebreid zoeken in het systeem zijn hier onderdeel van. In de volgende projectbijeenkomst zal een conceptversie van de importfunctie getest worden door de projectleden. 

Sprint 3

Voor sprint 3 wordt naast Property, Werkmaterieel als marktsegment toegevoegd. Alle functies die voor Property zijn gebouwd worden nu tevens geschikt gemaakt voor Werkmaterieel.

Ook wordt het gedetailleerder vastleggen van objectgegevens voorbereid. Zoals het aanvullen en valideren van gegevens (bijvoorbeeld adresgegevens) en welke bron(nen) we hier het beste voor kunnen gebruiken. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het objectensysteem om moet gaan met Property objecten die nog geen adres hebben (bijvoorbeeld bouwkavels).

Concordia de Keizer

Waarom participeert Concordia de Keizer?

Maurice van Hoffe, specialist ICT bij Concordia de Keizer, aan het woord: "Het project gestructureerde data heeft onze interesse gewekt, omdat het op meerdere punten aansluit bij de ontwikkelingen die wij zelf al doorvoeren.

Voor ons is het van groot belang om op een gestructureerde manier vast te leggen welke objecten wij verzekerd hebben. Enerzijds vanwege de verplichting die hiervoor geldt voor ons volmachtbedrijf en anderzijds voor onze relaties die wij meer inzicht willen geven in de lopende verzekeringen en verzekerde objecten.

Hoe meer bronnen er gekoppeld worden aan het objectensysteem, des te waardevoller dit systeem voor alle partijen wordt. Het objectensysteem is dan ook een project voor de lange termijn.

Wij hebben ervoor gekozen in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling, omdat wij het belang en de potentie van dit objectensysteem zien. Belangrijke punten bij deze ontwikkeling zijn de kwaliteit van de data en de koppeling met diverse administratiesystemen."

Meer informatie over ons werk?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top