;

Iedere zorgorganisatie hun eigen identiteit en toch de voordelen van één platform

De Opbouw, de zorgorganisaties en Fenêtre werken al een aantal jaar samen. Zo was Fenêtre eerder verantwoordelijk voor de realisatie van de websites van Prinsenstichting en Lyvore in het Sitefinity CMS. De prettige samenwerking leidde ertoe dat De Opbouw in 2018 Fenêtre hulp heeft gevraagd voor de realisatie van nieuwe websites voor álle zorgorganisaties en van De Opbouw zelf.

Naast het uitstralen van de eigen individuele online identiteit, is ruim aandacht geschonken aan het beheren van de websites. Centraal daarbij stond de migratie naar één platform. Zodat de eigen communicatie-afdelingen onderling kunnen samenwerken én functionaliteit ontwikkeld voor één van de zorgorganisaties, eenvoudig beschikbaar kan worden gemaakt voor de andere.

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Ontwikkeling basismodules

Het project zelf is opgesplitst in twee delen. In eerste instantie zijn, gezamenlijk met de communicatieadviseurs van De Opbouw en de zorgorganisaties, alle elementen en de functionele werking vastgelegd. Deze zijn niet alleen in een document beschreven, maar belangrijker, ook direct beschikbaar gemaakt in een casco website. Doordat iedereen meteen toegang kreeg tot het CMS kon men de interactie direct ervaren. Daarnaast zijn in deze fase de voorbereidingen getroffen voor de integratie van AFAS Sollicitant Self Services software waar door alle zorgorganisaties binnen De Opbouw gebruik van wordt gemaakt. Per zorgorganisatie kunnen de vacatures automatisch worden opgehaald. Deze worden voor de redacteuren klaargezet ter publicatie.

Ontwikkeling individuele websites

In het tweede subproject zijn de afzonderlijke websites van de zorgorganisaties ontwikkeld. Per zorgorganisatie is gestart met het in kaart brengen van de customer journey. Deze kon meteen worden verwerkt in de eigen casco websites. Terwijl het grafisch ontwerp werd uitgewerkt door Plans&Pixels, kon door de zorgorganisaties gestart worden met het plaatsen van de teksten. Zodat na het toepassen van de vormgeving alleen nog de juiste foto's geplaatst hoefden te worden.  Momenteel zijn de nieuwe websites van Zideris, De Bilthuysen, De Brug en De Opbouw gereed en is gestart met de websites voor Prinsenstichting en Lyvore. Vanzelfsprekend zijn er wensen voor de toekomst. De Opbouw blijft in ontwikkeling, dus de websites ook. Bijvoorbeeld om de vacatures van de verschillende zorgorganisaties te bundelen op een gezamenlijke werken bij website.

Testimonials

De klant aan het woord

Annemieke Bosch
Silverein - Annemieke Bosch
Communicatie adviseur Silverein
“Betrouwbare en flexibele leverancier van onze nieuwe website. Op een professionele wijze werd de behoefte vertaald naar een mooi eindresultaat.”

Een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael)