;

Autopolissen voor verschillende landen registreren en koppelen met overheidsorganisaties.

Een aantal jaar geleden heeft Fenêtre voor AIG Luxemburg de Fleet Management Tool ontwikkeld. Hierin worden de klantpolissen en voertuiggegevens bijgehouden. Via een koppeling met de Luxemburgse overheid kunnen instanties, zoals de politie, de verzekeringen van voertuigen controleren. Toen de wens naar boven kwam de applicatie uit te breiden naar Nederland en België heeft AIG weer bij Fenêtre aangeklopt om de applicatie te vernieuwen en op te schalen.

In de originele applicatie is een koppeling gemaakt met het systeem van de Luxemburgse overheid. Instanties gebruiken deze gegevens ter controle of een voertuig verzekerd is, bijvoorbeeld bij wegcontroles van de politie. Om dit systeem uit te breiden naar Nederland en België zijn koppelingen gerealiseerd met het RDW en FCGB-BGWF

AIG fleet tool

Lees meer over systeemintegratie en koppelingen

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Historische data opschonen en converteren

Gegevens stonden verspreid over verschillende systemen, waardoor er in de loop der tijd aardig wat vervuiling was opgebouwd en de data niet direct bruikbaar was. Door eindgebruikers handmatig ingevoerde informatie, zoals het merk en model van een voertuig, moest worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. De data is eerst opgeschoond en daarna geconverteerd naar nieuwe gestructureerde data om te gebruiken in de applicatie.

Aansluiten bij processen van AIG

De applicatie is ontwikkeld op het Silicon Low Code platform om naadloos aan te sluiten bij de processen van AIG. Binnen de applicatie zijn verschillende processen gerealiseerd.

1. Het importeren van grote Excel bestanden en automatisch op de achtergrond genereren van duizenden documenten, zoals de welbekende groene kaarten.
2. Binnen de applicatie kennen gebruikers verschillende rollen en rechten passend bij de werkzaamheden per afdeling. Alle mutaties worden gelogd, het is voor AIG altijd zichtbaar wie wat heeft aangepast en wanneer dat is gebeurd.
3. Per land zijn business rules vastgelegd in de applicatie. De afwijkingen tussen polis- en voertuigregels in de verschillende landen worden hiermee gedefinieerd.
4. Voertuigen kunnen, waar nodig, los op- en afgevoerd worden bij een polis.

Applicatie laten voldoen aan de continuïteitseisen.

De applicatie draait in een multi-region hot failover omgeving. Wanneer het zou voorkomen dat een regio niet bereikbaar is, nemen servers in de andere regio over en gaat er geen data verloren. Dit garandeert dat de applicatie 99,99% van de tijd bereikbaar is. Om de veiligheid te verhogen is de applicatie alleen bereikbaar voor AIG.

Resultaat

  • Voldaan aan de compliance eisen van AIG en overheden
  • Applicatie is uitgebreid en gemoderniseerd en naast Luxemburg nu ook bruikbaar voor Nederland en België
  • Al jarenlang goede samenwerking

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)