;

Altijd een actueel portal, óók voor schepen op volle zee.

In 2017 is het veiligheidsprogramma Safe Sailings ontwikkeld. Naast het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en de kennis van medewerkers, biedt het programma een platform om feedback te delen, te leren en de informatie-uitwisseling te verbeteren.

Spliethoff heeft Fenêtre gevraagd om voor het Safe Sailings programma een portal te ontwikkelen rond veiligheid en procedures die ook voor de medewerkers op de schepen beschikbaar is.

Spliethoff

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Ontwikkelen van een portal dat ook voor medewerkers op schepen beschikbaar is

De centrale vraag was of een standaard CMS voldoende mogelijkheden zou bieden om de portal te kunnen opzetten en onderhouden. Daarnaast zijn vragen over de synchronisatie van de content en de (on)mogelijkheden om video’s meegenomen en beantwoord.

Uit de proof-of-concept bleek dat het open source Umbraco CMS voldoende mogelijkheden biedt om de wensen van Spliethoff te realiseren. We hebben deze oplossing vervolgens ook mogen realiseren. 

Portal opzetten en mogelijk maken het te onderhouden

Om de mogelijkheden te onderzoeken is Fenêtre het project gestart met een proof-of-concept. Aan boord van de schepen is namelijk slechts een beperkte internetverbinding aanwezig door de satelliettechnologie met beperkte capaciteit. Bovendien is de verbinding veelal tot enkele dagen per maand helemaal niet beschikbaar.

Er is gekozen voor een slimme oplossing waarbij, als er tijdelijk wel internet is, zoals in de haven of een satellietverbinding, updates van de portal gepusht worden vanaf het hoofdkantoor. Uiteindelijk gaan 100 schepen gebruikt maken van deze oplossing en worden er dus 100 losstaande portals vanaf één centrale locatie beheerd

Resultaat

  • Een oplossing die werkt met de slechte internetverbinding van schepen op zee
  • Centrale locatie voor portal beheer

Testimonials

De klant aan het woord

Peter van de Venne
“Ze denken met ons mee, het CMS is krachtig en eenvoudig in gebruik.”
- Peter van de Venne, Directeur Spliethoff

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)