;

Efficiëntie verhogen door middel van automatisering met een toekomstvaste, flexibele applicatie.

In een lopend verzekeringsjaar betalen bedrijven een voorschotpremie aan Allianz voor hun bedrijfsverzekering, na afloop van dit jaar worden de premies naverrekend met de definitieve gegevens.

Het naverrekenen van premies werd door verschillende medewerkers handmatig gedaan, een zeer tijdrovend en kostbaar proces. Allianz wilde dit efficiënter inrichten en heeft hiervoor de kennis en ervaring van Fenêtre ingezet op het gebied van digitale oplossingen binnen de verzekeringsbranche.

Wij hebben een analyse uitgevoerd op welke wijze het naverrekeningsproces bij Allianz geoptimaliseerd zou kunnen worden. Hieruit bleek dat er veel tijd te winnen was, het grootste deel van de polissen kan volledig worden geautomatiseerd. Handwerk van vele manuren kan terug worden gebracht naar maar 1 uur per dag.

Eisen

Eisen en oplossingen

Oplossingen

Applicatie voor het automatiseren van handwerk

Om de gewenste functionaliteiten te realiseren én aan te sluiten bij de bestaande systemen en processen is gekozen voor het Silicon low code platform als framework voor de applicatie. Ook is er een Excel engine ingezet voor de berekeningen inclusief de validaties.

Mogelijkheid aanpassingen te doen en producten toe te voegen

Door middel van een flexibele opzet is er geen ontwikkelaar of nieuwe uitrol nodig om aanpassingen door te voeren in de bestaande berekeningen. Ook het toevoegen van nieuwe producten is door de medewerkers van Allianz zelf uit te voeren. 

Resultaat

  • Tijdswinst door het automatiseren van handwerk
  • Automatisering zorgt voor nauwkeurige, foutloze berekeningen
  • Directe terugkoppeling naar de juiste afdeling voor beoordeling van de naverrekening
  • Goede samenwerking gericht op het vinden van oplossingen

Testimonials

De klant aan het woord

Corien Geerars
“Met de hulp van Fenêtre hebben we in korte tijd met Allianz een inhaalslag kunnen maken van papieren mailing naar digitale upload.”
- Corien Geerars, Manager Services Operations Underwriting P&C Allianz

Ook een project laten ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Nathanael Buwalda)