Deel deze pagina
Met de Sanctietool weet u altijd met wie u zaken doet

Automatisch UBO’s bepalen en controleren op sanctielijsten

Volgens de Sanctiewet 1977 en de Wwft wordt van organisaties verwacht dat ze onderzoeken met wie zij zaken doen of gaan doen. Zo mag bijvoorbeeld geen schadeclaim uitgekeerd worden aan een organisatie die betrokken is bij terrorisme. Dit onderzoek kost veel tijd en geld.

Fenêtre online solutions heeft hiervoor de oplossing: de online Sanctietool. Met de Sanctietool wordt zo veel mogelijk automatisch nagegaan wie uw (potentiële) klant is en of deze op sanctielijsten voorkomt. Alle processen zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd waardoor een klantonderzoek efficiënt en effectief wordt uitgevoerd.

"Fenêtre is een betrouwbare en deskundige partner die niet alleen denkt over oplossingen maar deze ook realiseert."
VNAB
Theo van Endhoven
e-ABS manager VNAB
theovnab.png

Cliëntenonderzoek in nog geen 5 minuten

Binnen de Sanctietool wordt het cliëntenonderzoek (ofwel Customer Due Dilligence) van organisaties en individuen grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd.

Bij een onderzoek naar een organisatie worden de verschillende bedrijfsnamen, bestuurders en aandeelhouders in openbare registers van de Kamer van Koophandel, Graydon en Dun & Bradstreet opgehaald. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksgegevens actueel, correct, compleet en uniek zijn.

Als volgende stap in het cliëntenonderzoek wordt automatisch de controle op relevante sanctielijsten gestart. Wanneer daar geen mogelijke hits gevonden worden, wordt het onderzoek meteen positief afgerond. Door de vastlegging van alle acties voldoet het onderzoek aan officiële audits.

Online UBO informatie opvragen

Wanneer onvoldoende informatie over een organisatie bekend is moeten de bestuurders en aandeelhouders van een rechtspersoon, de UBO’s, handmatig vastgesteld worden. Een tijdrovend deel van het cliëntenonderzoek.

Via de Sanctietool kan hiervoor eenvoudig een online UBO formulier klaar gezet worden. Vooringevuld met de reeds beschikbare gegevens. Via e-mail wordt een uitnodiging verstuurd om het UBO formulier aan te vullen. Tijdens het invullen wordt direct gecontroleerd of de gegevens volledig en juist zijn. Ook zijn diverse hulpteksten beschikbaar. Wel zo handig voor uw relatie tijdens het invullen.

Als het online UBO formulier is afgerond wordt weer een e-mail verstuurd zodat met het cliëntenonderzoek verder kan worden gegaan.

Online UBO informatie opvragen

Online UBO formulier Sanctieplatform

Controle op sanctielijsten

Wanneer de gegevens volledig zijn, start automatisch de controle of organisaties of personen in het onderzoek op één van de sanctielijsten staan.

Mogelijke hits worden ter beoordeling aangeboden. Visuele controle van de gegevens van de organisatie of persoon met de gegevens van de sanctielijst resulteert in een definitieve hit of een ‘false positive’ beoordeling. Een false positive wordt direct toegevoegd aan de eigen whitelist zodat deze niet nogmaals beoordeeld hoeft te worden.

Controle op sanctielijsten
Snel en veilig

Gebruiksvriendelijk, snel én veilig

Bij de ontwikkeling van de Sanctietool is veel aandacht gegeven aan de snelheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De Sanctietool heeft een helder werkproces, is online toegankelijk en is zowel handmatig en automatisch uitvoerig getest. Via uitgebreide webservices is de Sanctietool eenvoudig te koppelen aan eigen systemen.

Samengevat

 • Volledige controle van organisaties en personen.
 • Diverse zoekmogelijkheden in (inter)nationale openbare registers.
 • Automatisch ophalen van beschikbare UBO gegevens.
 • Uitvragen aanvullende UBO gegevens via een vooringevuld online UBO formulier.
 • Screening op Europese, Amerikaanse én landspecifieke sanctielijsten.
 • Eenduidig mechanisme om mogelijke hits te beoordelen.
 • Automatische monitoring van mutaties op (inter)nationale sanctielijsten.
 • Automatische monitoring van mutaties in de openbare registers.
 • Onderzoeken starten via de webservices of Excel import.
 • Log van alle taken en acties.
 • De onderzoeken exporteren naar PDF.
 • Ad hoc en periodieke downloaden van rapportages voor controles.

Ook weten met wie u zaken doet?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top