Deel deze pagina
Blogcyclus over Blockchain

Deel 3 – Welke Use Cases lenen zich nu voor Blockchain?

Deel 3 uit de blogcyclus over Blockchain

In een aantal artikelen zal Bauke Peter Steenstra, Senior Project Manager bij Fenêtre, uitleggen wat de Blockchain is, hoe de achterliggende techniek in elkaar zit en wat de toepassingsmogelijkheden zijn. In dit derde artikel legt hij uit welke use cases zich lenen voor Blockchain en waarom.

 

Wat is een goede Blockchain Use Case?

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel Blockchain projecten gestart, maar zijn ook ontzettend veel van deze projecten weer vroegtijdig gestopt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat lang niet elke Use Case zich leent voor Blockchain. Blockchain is niet de oplossing voor alle problemen en het is belangrijk dat hier vooraf goed naar wordt gekeken. Een ‘traditionele’ applicatie met database zal in veel gevallen nog steeds een betere oplossing zijn. De vraag is dan ook:

 

 “Wat maakt een Use Case geschikt voor het toepassen van Blockchain?”

 

De volgende vijf vragen kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Hoe meer van deze vijf vragen er met ‘Ja’ beantwoord worden, hoe beter de Use Case geschikt is voor het toepassen van Blockchain.

1. Zijn er meerdere gebruikers betrokken die over exact dezelfde gegevens moeten beschikken?

Indien meerdere gebruikers over exact dezelfde gegevens moeten beschikken zoals bij bijvoorbeeld betalingstransacties of bewijs van eigenaarschap van assets of goederen, kan Blockchain hiervoor een oplossing bieden. Binnen een Blockchain netwerk zorgen alle deelnemers er dan samen voor dat de gegevens 100% correct zijn en elke verandering van de gegevens direct wordt opgemerkt.

2. Zijn er meerdere gebruikers die gegevens moeten kunnen toevoegen?

Indien er sprake is van meerdere gebruikers die allemaal gegevens moeten kunnen toevoegen, dan kan Blockchain hierbij helpen. Het eigenaarschap van de gegevens wordt dan gedistribueerd naar alle gebruikers en ligt niet in handen van één centrale partij die de gegevens kan misbruiken of manipuleren, of gehackt kan worden.

3. Is onderling vertrouwen tussen gebruikers noodzakelijk, maar wil of kun je geen gebruik maken van een centrale partij?

Indien er onderling vertrouwen nodig is tussen de gebruikers, dan kan de Blockchain helpen dit vertrouwen te ‘programmeren’, zonder dat hiervoor een centrale partij nodig is zoals bijvoorbeeld een bankier, notaris, accountant of verzekeringmaatschappij.

4. Is er sprake van disintermediation?

Is het doel om tussenpartijen in de keten uit te schakelen of overbodig te maken om zo effectiever te zijn en kosten te besparen, dan kan Blockchain helpen dit te realiseren. Een tussenpartij blijft dan alleen bestaan als deze daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde biedt binnen de keten.

5. Zijn de transacties van de verschillende gebruikers onderling van elkaar afhankelijk?

Als transacties onderling van elkaar afhankelijk zijn, bijvoorbeeld bij betalingstransacties of bewijs van eigenaarschap van bezittingen of goederen, dan kan de Blockchain daarbij helpen. Met Blockchain kun je één onwijzigbare waarheid creëren voor alle gebruikers.

 

Drie voorbeelden van goede Blockchain Use Cases

Hieronder zijn een aantal succesvolle voorbeelden gegeven van Use Cases die gerealiseerd zijn (of worden) met Blockchain.

Tickets verkopen

Iedereen die regelmatig tickets koopt voor een concert of theatervoorstelling herkent vast dat populaire events snel zijn uitverkocht en er veel geld verdiend wordt met het doorverkopen van tickets. Blockchain technologie wordt ingezet om dit te doorbreken en de aanschaf van tickets weer eerlijk, transparant en veilig te maken. Guts is een voorbeeld van een ticketingplatform dat dit mogelijk maakt. Aspecten als meerdere gebruikers die over dezelfde gegevens moeten kunnen beschikken en gegevens moeten kunnen toevoegen, onderling vertrouwen, disintermediatie en één onwijzigbare waarheid die voor iedereen toegankelijk is spelen hierin een rol. 

Kadastrale metingen

Bij kadastrale metingen wordt vaak nog gewerkt met documenten die met de hand zijn ondertekend. Daarnaast bestaat er in grote delen van de wereld helemaal geen functionerende instantie zoals het kadaster in Nederland die kadastrale metingen uitvoert. In Zweden is hiervoor een Blockchain applicatie ontwikkeld met Smart Contracts: Lantmäteriet. Het systeem verkort de doorlooptijd van een vastgoedtransactie significant en verlaagt het aantal menselijke fouten in het proces. Daarnaast wordt met de applicatie ook de fraude teruggebracht. Aspecten als meerdere gebruikers die over dezelfde gegevens moeten kunnen beschikken, onderling vertrouwen, disintermediatie en één onwijzigbare waarheid die voor iedereen toegankelijk is spelen ook hier een rol.

Use Case Blockchain

Distributie noodhulp

Het Wereldvoedselprogramma deelde voorheen in een vluchtelingenkamp in Jordanië voedselpakketten uit aan de vluchtelingen. Alhoewel voedzaam, waren de voedselpakketten vaak eentonig en de hoeveelheid niet altijd op maat. Inmiddels krijgen de vluchtelingen een vast bedrag per persoon dat vrij te besteden is. Mensen kunnen het geld besteden in de supermarkt, maar bijvoorbeeld ook op de lokale markt. Hiervoor is een applicatie ontwikkeld die gebruik maakt van Blockchain technologie: Building Blocks, waarmee elke vluchteling kan afrekenen door middel van een irisscan, waarna alles automatisch wordt afgehandeld. Een bank is hierbij niet meer betrokken, waardoor ook nog veel op transactiekosten wordt bespaard. Aspecten als onderling vertrouwen, onderling van elkaar afhankelijke transacties, disintermediatie en één onwijzigbare waarheid spelen hierin een grote rol.

 

Het volgende artikel

In het volgende artikel ga ik verder in op mogelijke toepassingen van Blockchain binnen de verzekeringsmarkt.

top