Deel deze pagina

Procesanalyse en functioneel ontwerp

Een goede businessapplicatie begint bij inzicht in de aanwezige informatie, procesflows en de gewenste situatie. Via een informatieanalyse en een procesontwerp leveren we het inzicht waarmee voor u en alle betrokkenen helder is hoe de gewenste situatie eruit moet komen te zien.

U heeft een compleet overzicht van alle bedrijfsprocessen van uw organisatie. We leveren een duidelijke rapportage met analyse die rekening houdt met wensen, kosten, doorlooptijd, winst van de nieuwste ICT-ontwikkelingen, bedrijfscultuur, financieel voordeel en andere randvoorwaarden.

Nadat het bedrijfsproces is geanalyseerd en de gewenste situatie is geformuleerd, helpen we u met het vertalen hiervan naar software. Dat begint met het maken van een functioneel ontwerp waarin uw wensen en eisen duidelijk staan geformuleerd. We betrekken u nauw bij het analyseren en ontwerpen en we stellen samen prioriteiten. We werken met prototypes, dit geeft een goed inzicht in het bouwproces en de uiteindelijke applicatie. Veranderingen kunnen door nauwe samenwerking tussentijds nog worden aangekaart. Zo past de (maatwerk)software perfect bij uw organisatie en wordt deze tijdig en betaalbaar geleverd

Interactie ontwerp

Functioneel of technisch, we denken met u mee

Het functioneel ontwerp beschrijft wat uw wensen zijn. U kunt ons ook inschakelen voor een technisch ontwerp. Dat geeft u inzicht in hoe het systeem zal worden ontwikkeld.

We denken in mogelijkheden

  • Procesmodel Weergave van hoe alle processen binnen uw organisatie nu lopen en hoe u wenst dat ze gaan lopen, gebruik makend van de laatste internet- en ICT-technologieën.
  • Functioneel ontwerpen en schermontwerpen Ontwerp van alle schermen en overige functionaliteiten binnen een applicatie inclusief de bijbehorende business rules.
  • Interactieontwerpen Ontwerpen voor de website en webapplicatie middels click model en prototyping. Zie Concept en interaction design voor meer info.
  • Informatie architectuurDe informatie architectuur is de basis voor uw organisatie. Deze blauwdruk beschrijft samenhang tussen alle applicaties en gegevens in uw organisatie. Waar is welke data opgeslagen, digitaal en op papier, hoe stroomt de data door de organisatie en wie doet wat. De relaties met de processen en de pijnpunten worden via heldere schema's inzichtelijk gemaakt, waardoor duidelijk is waar ruimte is voor verbetering. Wij voorzien een architectuur schema vaak van een stappenplan zodat helder is hoe u van de (ist) naar de (soll) situatie kunt komen en wat de keuzes daarbij zij

Wat kunnen wij voor u betekenen

  • Realistische toekomstsituaties
    Fenêtre is op de hoogte van de nieuwste business, ICT- en internetontwikkelingen. Naast onze analyses houden we ook presentaties en interviews met gebruikers en stakeholders. Op basis hiervan kunnen we uiteindelijk realistische toekomstsituaties voor u in kaart brengen. Voorzien van alle voor- en nadelen en op basis van wens, planning, middel, mens en organisatie.
  • Klantgerichte methodiek
    Fenêtre heeft een klantgerichte methodiek om uw functioneel ontwerp goed in te richten. De methodiek gebruikt de beste elementen van Scrum en DSDM. Dit betekent dat we de gebruiker nauw betrekken bij het analyseren en ontwerpen, samen prioriteiten stellen en dat we werken met prototypes. Zo past de software perfect bij uw organisatie en wordt deze tijdig en betaalbaar geleverd.

Ook een goede basis?

Ik help u graag verder!

nathanael.buwalda@ fenetre.nl

Bel of stuur een WhatsApp

06 28 23 42 95
Contactinformatie Fenêtre >
Nathanael
top