Eisen vaststellen

Via de MoSCoW-methode helpen we u prioriteiten te stellen. Dit deelt de eisen voor het project in vier verschillende categorieën. De letters staan voor:

  • Must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, met deze eisen is het product bruikbaar.
  • Should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar.
  • Could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is.
  • Won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.
Moscow methode

Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden

Projecten worden gerealiseerd via de Agile aanpak, wanneer het aansluit bij het project en de organisatie werken wij ook met de Scrum projectaanpak. Hierbij gaan we uit van de gewenste features binnen een flexibele scope, en worden verschillende user stories per sprint opgepakt en uitgewerkt.

Wanneer u werkt met meerdere applicaties en verschillende versies van software moet de code van deze software ontworpen, ontwikkeld en onderhouden worden. Het team van Fenêtre werkt volgens de DevOps methode: Naast de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, zijn dezelfde ontwikkelaars ook verantwoordelijk voor het beheer. En daarmee voor het eindresultaat van de software en de code. Zo hebben ze een gemeenschappelijk doel: het welslagen van het héle project, niet van een enkel onderdeel.

Het ontwikkelen van een applicatie met veel eisen en wensen kan veel tijd kosten, om dit op te lossen hebben wij zelf een low code platform ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk applicaties te realiseren met een time-to-market die 2 tot 10 keer sneller is dan bij ouderwets maatwerk.
Lees hier meer over het Silicon Low Code platform

Complexe software

De OTAP methode is perfect voor complexe software of grote websites met veel bezoekers. OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. Deze hoofdwoorden geven de fases aan die in de softwareontwikkeling doorlopen worden. Je kunt alle aanpassingen testen zonder dat gebruikers of bezoeker het merken. Pas als een nieuwe versie op de acceptatie-omgeving helemaal is goedgekeurd, gaat deze naar de live-omgeving. Gaat er toch iets mis, dan kunnen we razendsnel terug zetten naar de vorige versie.

Dit is een tijdrovende en kostbare methode en daarom niet altijd geschikt, daarom werken we in sommige gevallen met een afgeslankte vorm van de OTAP met alleen een test- en productieomgeving.

 

Uitgelichte cases

Uw softwareproject laten slagen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie,

 

Bel ons 

Stuur een e-mail

;